Huisartsenpraktijk "De vier winden"

DR. MARIEKE DE VLIEGHERE EN DR. TINE WAES

ZULLEN VANAF 1 NOVEMBER 2018 HUN PRAKTIJK VERDERZETTEN IN HUN NIEUWE PRAKTIJKGEBOUW.

NIEUW ADRES
PERMEKELAAN 44 A
8490 JABBEKE

NIEUW TELEFOONNUMMER
050/69.03.08

NIEUWE WEBSITE
WWW.PRAKTIJKDEVIERWINDEN.BE

DR. ERIK HOET

ZAL DE PRAKTIJK VERDERZETTEN OP HET HUIDIG PRAKTIJKADRES.

ADRES
DORPSSTRAAT,28 A 6
8490 JABBEKE

TELEFOONNUMMER
050/81.20.52

NIEUWE WEBSITE
WWW.DRHOET.BE


ALS PATIËNT HEEFT U STEEDS DE VRIJE KEUZE VAN HUISARTS, EVENALS HET RECHT OM DEZE KEUZE TEN ALLEN TIJDE TE WIJZIGEN. UW BEHANDELEND ARTS (DE ARTS DIE UW GMD HEEFT AANGEMAAKT) IS GEHOUDEN UW PATIËNTENDOSSIER TE BEWAREN GEDURENDE EEN PERIODE VAN 30 JAAR. U HEEFT STEEDS EEN RECHT OP EEN KOPIE VAN UW PATIËNTENDOSSIER.’

HOPEND U HIERMEE GEÏNFORMEERD TE HEBBEN, DR. E. HOET, DR. M. DE VLIEGHERE, DR. T. WAES